Categories
Uncategorized

Wniosek rodzica o objęcie dziecka opieką w żłobku

dot. Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19