Komunikat

dla Rodziców chcących skorzystać z opieki nad dzieckiem w żłobku w terminie 25 maj lub 1 czerwiec 2020r

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 8/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków nr 4 w sprawie wprowadzenia zasad kwalifikacji do pierwszeństwa w objęciu opieka w żłobku w Zespole Żłobków nr 4, w związku z ograniczona liczba miejsc opieki spowodowana zagrożeniem rozprzestrzeniania się SARS-Co-V-2 oraz załącznikiem nr 1 do zarzadzenia