Komunikat dot. ankiet

Wypełnione ankiety (zał. nr 1 do zarzdzenia nr 8/2020) prosimy przynieść do poszczególnych żłobków w czwartek, 21.05.2020r do godziny 14.00.