Informacja

Drodzy Rodzice,

w związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informuję, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 14 czerwca 2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz U z 2020 r., poz. 855). Dodatkowo informuję, że zgodnie z ww. rozporządzeniem (§ 3): „Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w § 1, przysługuje również ubezpieczonemu oraz funkcjonariuszowi, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r.”

Ponadto podczas najbliższej sesji Rady Miasta Poznania głosowaniu zostanie poddany projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku. Jeśli uchwała zostanie przyjęta, stanowić będzie rozwiązanie kwestii związanych z odpłatnością w aktualnej sytuacji. W zakresie dotyczącym odpłatności za pobyt dziecka w żłobku poinformuję Państwa w kolejnej korespondencji. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny ze żłobkiem, do którego uczęszcza Państwa dziecko.