Ważna Informacja, 10.04.2020r

Drodzy Rodzice,  

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci w związku z rozprzestrzeniającym się w Polsce koronawirusem, w wyniku ogłoszonej decyzji Premiera RP, informujemy, że do dnia 26 kwietnia 2020 r. zostają zawieszone zajęcia w żłobkach.

Informujemy, że mają Państwo możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi nad dziećmi do lat 3 z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, aby otrzymać zasiłek należy u pracodawcy złożyć oświadczenie, dokumenty są do pobrania na stronie ZUS https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095