Projekty unijne

Drodzy Rodzice, informujemy, iż 10 miejsc w poszczególnych żłobkach funkcjonuje w ramach trwałości projektu „Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka” realizowanego w okresie od 1.06.2013 r. do 31.12.2014 r. dofinansowanego z EFS w ramach […]

Read more →