Categories
Uncategorized

Wniosek rodzica o objęcie dziecka opieką w żłobku

dot. Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Categories
Uncategorized

Kurczaki z jajek

POTRZEBUJEMY:

jajka ugotowane na twardo

marchewka gotowana

czarny pieprz w ziarenkach

sałata lub rzeżucha

Jajko obieramy ze skorupki, dół jajka delikatnie obcinamy, żeby jajko stało. Kroimy białko w zygzak, tak aby nie uszkodzić żółtka. Górę białka ostrożnie zdejmujemy, z czarnego pieprzu robimy oczka, a z marchewki dzióbek. Następnie nakładamy białko na żółtko. Z marchewki robimy nóżki. Gotowe kurczaki układamy na sałacie.

I.W. „Żurawinka”

Categories
Uncategorized

Międzynarodowy dzień ptaków

Zapraszam na film edukacyjny o ptakach. Znajdziecie tu bardzo ciekawe informacje:

 • ogólne informacje o ptakach
 • co jedzą ptaki?
 • gdzie można je spotkać?
 • ptasie rekordy
 • zagadki o ptakach
 • wędrówki ptaków
 • ptaki w Polsce (zimujące i odlatujące) 

https://www.youtube.com/watch?v=1dSaIClDsS8  

Drodzy rodzice. Do wydruku przykłady zdjęć ptaków. Mam nadzieję, że zaciekawi to Wasze dzieci. 

A.K. „Michałki”

Categories
Uncategorized

Wielkanoc tuż tuż…

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Przygotowałam małe inspiracje, które pomogą wam zrozumieć symbolikę tego święta.
1. Droga mamo, drogi tato. Opowiedzcie Waszym dzieciom jakie tradycje wielkanocne panowały w waszych rodzinnych domach. Być może niektóre z nich towarzyszą wam nadal. 2. Wspólnie posłuchajcie piosenek „Kłótnia w koszyczku wielkanocnym” M.M. Nowakowskiego (https://youtu.be/cAKlPIpTJTI) oraz Patrycji Lipińskiej „Wielkanocny stół” (https://youtu.be/JMbbv83DgUM) 3. Wydrukujcie pisankę i razem z dziećmi ozdóbcie ją plasteliną, krepą, kredkami, pomponikami. Zdjęcie do wydrukowania znajduje się w załączniku.  4. Przypieczętowaniem wspólnie spędzonego czasu z dzieckiem będzie upieczenie mazurka. 

 • 300g mąki pszennej
 • 150g masła lub margaryny
 • 80g cukru pudru
 • 1 jajko 

Zagnieść ciasto, owinąć folią i wstawić na godzinę do lodówki. Przygotować blaszkę z papierem do pieczenia. Rozwałkować ciasto na 35×32, a z resztek zwinąć wałeczki i obłożyć boki. Wstawić do nagrzanego piekarnika 180C do zrumienienia na ok.25 min.  Polewa:

 • 50g masła
 • 100g słodkiej śmietanki 36%
 • 100g gorzkiej czekolady
 • 50g cukru pudru

Na wylaną polewę można ułożyć cukierki lentilki i posypać płatkami migdałów. Miłej zabawy! 🙂

A.K. żłobek „Michałki” 

Categories
Uncategorized

Poznański Zespół Żłobków

Z dniem 01 stycznia 2021 żłobek Michałki, Żurawinka, Miś Uszatek, Przemko, weszły w skład Poznańskiego Zespołu Żłobków.

Categories
Uncategorized

ANKIETA O STANIE ZDROWIA DZIECKA

Drodzy Rodzice,

poniższą ankietę należy uzupełniać codziennie, przed oddaniem dziecka do żłobka.

Categories
Uncategorized

UCHWAŁA NR XXVIII/499/VIII/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 19 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/244/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań, paragraf 10 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku dopuszcza się możliwość zwolnienia rodziców/opiekuna prawnego z opłaty, o której mowa w § 4, w następujących sytuacjach:

1) na maksymalnie 3 miesiące kalendarzowe w okresie od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego, po uprzednim złożeniu wniosku o zwolnienie z opłaty u dyrektora zespołu żłobków lub dyrektora żłobka, w terminie do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym opłata nie będzie ponoszona. Minimalny okres zwolnienia z opłaty wynosi miesiąc kalendarzowy;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych – nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca kalendarzowego, po uprzednim złożeniu wniosku o zwolnienie z opłaty, u dyrektora zespołu żłobków lub dyrektora żłobka, w terminie do 7 dnia miesiąca, w którym opłata nie będzie ponoszona.

2. W przypadku szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zawieszeniem działalności żłobków, dopuszcza się możliwość zwolnienia rodziców/opiekuna prawnego z opłaty, o której mowa w § 4, na okres dłuższy niż określony w ust. 1 pkt 1, w tym całkowity okres zawieszenia działalności placówki, po uprzednim złożeniu u dyrektora zespołu żłobków lub dyrektora żłobka wniosku o zwolnienie z opłaty”.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

Categories
Uncategorized

Procedura organizacji pracy, opieki nad dziećmi i funkcjonowania żłobków w ramach 4 Zespołów Żłobków w Poznaniu w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

Pkt. 5 dot. Rodziców

V. Rodzice

1. Rodzice / osoby przyprowadzające / odbierające dziecko wchodzą do żłobka wyłącznie z zasłoniętymi ustami i nosem maską ochronną lub odzieżą.

2. Rodzice / osoby przyprowadzające /obierające dziecko po wejściu do żłobka tuż przy wejściu dokonują dezynfekcji rąk.

3. Rodzice / osoby przyprowadzające / odbierające dziecko powinny zachować względem innych rodziców, opiekunów oraz innych osób trzecich dystans społeczny wynoszący min. 2 m.

4. Dzieci do żłobka powinny być przyprowadzane i z niego odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe, o czym informuje się wcześniej rodziców.

5. Jeżeli osoba z rodziny dziecka – wspólnie zamieszkująca – odbywa kwarantannę lub przebywa na izolacji w warunkach domowych w miejscu zamieszkania, rodzice nie mogą przyprowadzać dziecka do żłobka.

6. Rodzice środki higienicznie przynoszą odpowiednio zabezpieczone – w opakowaniu zamkniętym, zdezynfekowane smoczki w szczelnie zamkniętym pojemniku i zostawiają je w szafce dziecka.

7. W szatni może przebywać maksymalnie jeden rodziców / jedna osoba przyprowadzająca / odbierająca dziecko na 15 m² powierzchni, pozostałe osoby oczekują wraz z dziećmi zachowując odstęp 2 m. Informację o liczbie rodziców, którzy mogą jednocześnie przebywać w raz z dzieckiem w szatni zamieszcza się przed wejściem do szatni w widocznym miejscu.

8. Do żłobka przyjmowane są dzieci wyłącznie zdrowe. Dziecko wobec, którego istnieje podejrzenie, że jest chore i może zarażać inne dzieci nie zostanie przyjęte do żłobka, rodzic powinien zabrać dziecko do domu i skorzystać z pomocy medycznej. Opiekun przyjmujący dziecko dokonuje obserwacji, rodzic / osoba przyprowadzająca dziecko do żłobka wypełnia ankietę o stanie zdrowia dziecka oraz sytuacji rodziny – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Opiekun na podstawie obserwacji dziecka oraz analizy ankiety wypełnionej przez rodzica / opiekuna dokonuje kwalifikacji dziecka do objęcia opieką. Decyzję w zakresie dokonywania pomiaru temperatury dziecku przy przyjęciu przez opiekuna podejmuje dyrektor zespołu żłobków. Lista objawów chorobowych u dziecka oraz dokumentów wymaganych w przypadku, gdy dziecko wykazuje objawy chorobowe, a rodzic informuje o odrębnej przyczynie ich występowania (np. alergia) została ustalona w ankiecie o stanie zdrowia dziecka.

9. W ściśle określonym miejscu w wyznaczonym pomieszczeniu, np. sekretariacie żłobka, znajduje się ułożona alfabetycznie lista dzieci objętych opieką w żłobku zawierająca: nazwisko i imię dziecka, nazwisko i imię rodziców oraz numer telefonu. Należy zachować zasady dotyczące ochrony danych osobowych, jednakże ustalone miejsce powinno umożliwiać szybki dostęp do danych wyłącznie dla osób upoważnionych.

10. Rodzice są zobowiązani do podpisania dokumentu zawierającego sposób postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka.

11. Rodzice nie mogą pozostawiać wózków na terenie żłobka.

Categories
Uncategorized

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie_UNICEF

Categories
Uncategorized

Choroba wywołana koronawirusem_UNICEF