Categories
Uncategorized

Poznański Zespół Żłobków

Z dniem 01 stycznia 2021 żłobek Michałki, Żurawinka, Miś Uszatek, Przemko, weszły w skład Poznańskiego Zespołu Żłobków.

Categories
Uncategorized

ANKIETA O STANIE ZDROWIA DZIECKA

Drodzy Rodzice,

poniższą ankietę należy uzupełniać codziennie, przed oddaniem dziecka do żłobka.

Categories
Uncategorized

UCHWAŁA NR XXVIII/499/VIII/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 19 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/244/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań, paragraf 10 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku dopuszcza się możliwość zwolnienia rodziców/opiekuna prawnego z opłaty, o której mowa w § 4, w następujących sytuacjach:

1) na maksymalnie 3 miesiące kalendarzowe w okresie od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego, po uprzednim złożeniu wniosku o zwolnienie z opłaty u dyrektora zespołu żłobków lub dyrektora żłobka, w terminie do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym opłata nie będzie ponoszona. Minimalny okres zwolnienia z opłaty wynosi miesiąc kalendarzowy;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych – nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca kalendarzowego, po uprzednim złożeniu wniosku o zwolnienie z opłaty, u dyrektora zespołu żłobków lub dyrektora żłobka, w terminie do 7 dnia miesiąca, w którym opłata nie będzie ponoszona.

2. W przypadku szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zawieszeniem działalności żłobków, dopuszcza się możliwość zwolnienia rodziców/opiekuna prawnego z opłaty, o której mowa w § 4, na okres dłuższy niż określony w ust. 1 pkt 1, w tym całkowity okres zawieszenia działalności placówki, po uprzednim złożeniu u dyrektora zespołu żłobków lub dyrektora żłobka wniosku o zwolnienie z opłaty”.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

Categories
Uncategorized

Procedura organizacji pracy, opieki nad dziećmi i funkcjonowania żłobków w ramach 4 Zespołów Żłobków w Poznaniu w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

Pkt. 5 dot. Rodziców

V. Rodzice

1. Rodzice / osoby przyprowadzające / odbierające dziecko wchodzą do żłobka wyłącznie z zasłoniętymi ustami i nosem maską ochronną lub odzieżą.

2. Rodzice / osoby przyprowadzające /obierające dziecko po wejściu do żłobka tuż przy wejściu dokonują dezynfekcji rąk.

3. Rodzice / osoby przyprowadzające / odbierające dziecko powinny zachować względem innych rodziców, opiekunów oraz innych osób trzecich dystans społeczny wynoszący min. 2 m.

4. Dzieci do żłobka powinny być przyprowadzane i z niego odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe, o czym informuje się wcześniej rodziców.

5. Jeżeli osoba z rodziny dziecka – wspólnie zamieszkująca – odbywa kwarantannę lub przebywa na izolacji w warunkach domowych w miejscu zamieszkania, rodzice nie mogą przyprowadzać dziecka do żłobka.

6. Rodzice środki higienicznie przynoszą odpowiednio zabezpieczone – w opakowaniu zamkniętym, zdezynfekowane smoczki w szczelnie zamkniętym pojemniku i zostawiają je w szafce dziecka.

7. W szatni może przebywać maksymalnie jeden rodziców / jedna osoba przyprowadzająca / odbierająca dziecko na 15 m² powierzchni, pozostałe osoby oczekują wraz z dziećmi zachowując odstęp 2 m. Informację o liczbie rodziców, którzy mogą jednocześnie przebywać w raz z dzieckiem w szatni zamieszcza się przed wejściem do szatni w widocznym miejscu.

8. Do żłobka przyjmowane są dzieci wyłącznie zdrowe. Dziecko wobec, którego istnieje podejrzenie, że jest chore i może zarażać inne dzieci nie zostanie przyjęte do żłobka, rodzic powinien zabrać dziecko do domu i skorzystać z pomocy medycznej. Opiekun przyjmujący dziecko dokonuje obserwacji, rodzic / osoba przyprowadzająca dziecko do żłobka wypełnia ankietę o stanie zdrowia dziecka oraz sytuacji rodziny – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Opiekun na podstawie obserwacji dziecka oraz analizy ankiety wypełnionej przez rodzica / opiekuna dokonuje kwalifikacji dziecka do objęcia opieką. Decyzję w zakresie dokonywania pomiaru temperatury dziecku przy przyjęciu przez opiekuna podejmuje dyrektor zespołu żłobków. Lista objawów chorobowych u dziecka oraz dokumentów wymaganych w przypadku, gdy dziecko wykazuje objawy chorobowe, a rodzic informuje o odrębnej przyczynie ich występowania (np. alergia) została ustalona w ankiecie o stanie zdrowia dziecka.

9. W ściśle określonym miejscu w wyznaczonym pomieszczeniu, np. sekretariacie żłobka, znajduje się ułożona alfabetycznie lista dzieci objętych opieką w żłobku zawierająca: nazwisko i imię dziecka, nazwisko i imię rodziców oraz numer telefonu. Należy zachować zasady dotyczące ochrony danych osobowych, jednakże ustalone miejsce powinno umożliwiać szybki dostęp do danych wyłącznie dla osób upoważnionych.

10. Rodzice są zobowiązani do podpisania dokumentu zawierającego sposób postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka.

11. Rodzice nie mogą pozostawiać wózków na terenie żłobka.

Categories
Uncategorized

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie_UNICEF

Categories
Uncategorized

Choroba wywołana koronawirusem_UNICEF

Categories
Uncategorized

Pomysły na zabawy cz.4 :)

Żeby maluszki się nie zanudziły

Najlepiej żeby coś przyrządziły

O gotowanie nam tutaj nie chodzi

Bo coś lepszego im czas osłodzi

Przepisy na zabawę Wam prezentujemy

Szykujcie składniki i startujemy!

ZABAWA ORIENTACYJNO-PORZĄDKOWA:

-wspólne szeregowanie zabawek pod względem wielkości od najmniejszej do największej. Wybieramy różne dostępne zabawki dziecka (np. klocki, samochodziki, lalki, misie, piłki, książeczki itp.). Używamy słów „mały”, „duży”, „większy”, „mniejszy”. Zabawę można powtórzyć w odwrotnej kolejności.

ZABAWA ODDECHOWA:

-kładziemy piórko lub kawałek papieru na stół i dziecko dmuchając próbuje je przesunąć. Do ćwiczeń oddechowych możemy również wykorzystać balon lub bańki mydlane.

ZABAWA RUCHOWO-TANECZNA:

-śpiew z pokazywaniem do piosenki pt. „Głowa, ramiona” (powtórzenie i utrwalenie wcześniej poznanych części ciała). W tańczeniu tej piosenki może uczestniczyć cała rodzina. Piosenkę powtarzamy kilka razy, za każdym razem trochę szybciej. Tekst:
„Głowa, ramiona, kolana pięty
Kolana, pięty, kolana, pięty
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos.”

Melodia: https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

ZABAWA SENSORYCZNO-PLASTYCZNA:

-tworzymy z dziećmi plastelinę zrobioną z soli. Przepis:
Składniki: 1 szklanka mąki, ½ szklanki soli, ½ szklanki wody, 2 łyżeczki oleju roślinnego.
Mąkę i sól należy zmieszać, następnie dodać olej roślinny oraz wodę. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać, tak aby powstała jednolita masa.
Masę rozwałkowujemy i wykrawamy za pomocą foremek. Gdy wyschną już wykrojone kurczaki i jajka wielkanocne, można je pomalować, przyczepić wstążeczkę i powiesić np. na gałązkach w wazonie.

DOMOWA CIASTOLINA

Dwie szklanki mąki potrzebujemy Dwie łyżki proszku do pieczenia wsypujemy Dwie łyżki oleju, jedna soli szklanka I już nam wychodzi niezła mieszanka Teraz gorącą wodę* dodajemy Jedną i pół szklanki takiej cieczy użyjemy Po wymieszaniu powstaje piękna ciastolina Lubi się nią bawić każdy chłopak i dziewczyna A żeby ten przepis był bardziej udany Barwnik kolorowy niech zostanie dodany!

MALOWANIE RĄCZKAMI

Kartki papieru, farbki plakatowe I do zabawy wszystko jest gotowe Teraz rączki i nóżki trzeba trochę pobrudzić Z pewnością ta zabawa nie będzie was nudzić Na papierze różne kształty kolorowe odciskamy A gdy wyschną, mazakami lub naklejkami ozdabiamy Różne stworki i zwierzątka z nich stworzyć możemy A na koniec zabawy ciepłą wodą się myjemy!

CO ZNIKNĘŁO?

Do tej zabawy trzech przedmiotów potrzebujemy Każdy głośno nazywamy i dziecku pokazujemy Następnie maluszek oczy swe zamyka I wnet jeden z przedmiotów magicznie znika Zadaniem dziecka jest zgadnąć co zniknęło A jeśli mu się uda to brawa dla niego Takie zadanie to świetna sprawa Na koncentrację i pamięć dobra zabawa!

Categories
Uncategorized

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

Categories
Uncategorized

Pomysły na zabawy cz. 3 :)

  1. Zabawa rozwijająca zmysły.

Ścieżki dotykowe -dziecko przechodzi boso po ścieżkach z materiałów o różnorodnych fakturach ; dywanik ,falisty karton ,folia aluminiowa, dywanik łazienkowa, itp.

2. Zabawa muzyczna.

Wspólne wykonanie instrumentów – grzechotek ; opakowanie po kremach, małe butelki plastikowe , w środku suchy makaron . Słuchanie ich dźwięków.Zabawa manipulacyjna. Zajęcia papierem. Ugniatanie i modelowanie kulek i innych kształtów.

3. Zabawa ruchowa.

Tor przeszkód własnego pomysłu; niskie krzesełka; poduszki, kocyk złożony w kształcie wąskiego podłużnego pasa , tunel z większego kartonu lub koca.

4. Zabawa plastyczna.

Figury geometryczne : koło, trójkąt , kwadrat.

na kartce rysujemy duże koło i wycinamy 10 małych kolorowych kółek. Dzieci dopasowują dane figury do odpowiedniego miejsca, np. wklejają małe kółka w pole dużego koła. To samo robimy z trójkątami i kwadratami,  następnie szukamy w domu przedmiotów o podobnych kształtach .

Categories
Uncategorized

Pismo do Rodziców od Prezydenta Miasta Poznania